Чулуун дээр зурж урлах

Хүүхдүүдтэй чулуун дээр зурж урлан тоглож наадах, зарим үед сургалтын хэрэглэгдэхүүн, чимэглэл болгон ашиглах зарим санааг зургаар харууллаа. Чулуу нь өөгүй мөлгөр байвал тохиромжтой. Зориулалтын будаг ашиглахад анхаарна.

 

П.Жаргал

 

Эх сурвалж:

https://www.pinterest.com/pin/467670742537502025/

https://www.flickr.com/photos/94075925@N00/2986760999/