Primary tabs

Та цэцэрлэгийн насны хүүхэдтэй бол таны хүүхэд хэдэн настай вэ ?

3-5 нас
57% (1314 Санал байна)
1-3 нас
29% (671 Санал байна)
0-1 нас
7% (150 Санал байна)
Цэцэрлэгийн насны хүүхэдгүй
7% (156 Санал байна)
Нийт санал: 2291