Хэлэлцүүлгүүд

Хэлэлцүүлэг Сэдэв Бичлэгүүд Сүүлийн бичлэг
Шинэ хэлэлцүүлэг алга
0 0 үл хамаарах
Шинэ хэлэлцүүлэг алга
Материаллаг орчин, багш, үйлчилгээнд тавигдах шаардлага
1 1
Шинэ хэлэлцүүлэг алга
(Багш бэлтгэх сургуулийн хөтөлбөрийн шинэчлэлд)
0 0 үл хамаарах
Шинэ хэлэлцүүлэг алга
Ямар арга замууд байж болох
0 0 үл хамаарах
Шинэ хэлэлцүүлэг алга
(Хэрхэн боловсруулж байгаа, тулгарч буй бэрхшээл)
0 0 үл хамаарах
Шинэ хэлэлцүүлэг алга
0 0 үл хамаарах
Шинэ хэлэлцүүлэг алга
Аав ээж нарын булан
Шинэ хэлэлцүүлэг алга
Материаллаг орчин сургалтын чанар.
0 0 үл хамаарах
Шинэ хэлэлцүүлэг алга
0 0 үл хамаарах
Шинэ хэлэлцүүлэг алга
Цэцэрлэгийн удирдлагуудыг ямар хугацаанд, хэрхэн сэлгэж ажиллуулах тухай
0 0 үл хамаарах