Primary tabs

Та цэцэрлэгийн насны хүүхэдтэй бол таны хүүхэд хэдэн настай вэ ?

3-5 нас
61% (762 Санал байна)
1-3 нас
28% (349 Санал байна)
0-1 нас
6% (75 Санал байна)
Цэцэрлэгийн насны хүүхэдгүй
6% (71 Санал байна)
Нийт санал: 1257