Primary tabs

Та цэцэрлэгийн насны хүүхэдтэй бол таны хүүхэд хэдэн настай вэ ?

3-5 нас
60% (791 Санал байна)
1-3 нас
28% (363 Санал байна)
0-1 нас
6% (81 Санал байна)
Цэцэрлэгийн насны хүүхэдгүй
6% (73 Санал байна)
Нийт санал: 1308