Сургалтын Хөтөлбөр

 

Зорилго:

Дугуй дүрсийг таних, бүтээх, өнгө ялгах, бүтээлчээр ажиллах

Хэрэглэгдэхүүн:  Ундааны савны өнгө өнгийн бөглөө, амьтан ба эд зүйлсийн зураг

Цаасан аяга бол олдомжтой, харьцангуй хямд. Манай ангийн хүүхдүүд цаасан аягыг голдуу өрж байгуулах тоглоом болгон ашигладаг.

Монгол гэртэй танилцах явцад хүүхэд өнгө, хэлбэр дүрсийг ялгах, орон зайг баримжаалах, шинэ үгс мэдэж авах зэрэг олон үйл гүйцэтгэж болно.

Долоодой нь олон улсад “танграм” гэж нэрлэгдэх бөгөөд эртний Хятадаас үүсэлтэй эвлүүлдэг тоглоом юм. Судлаачид үүнийг 19 дүгээр зууны хамгийн алдартай тоглоомуудын нэгд тооцсон байдаг.

Хувилбар – 1: Хоёроор сүлжих

Хуудаснууд