Мэргэжлийн хүмүүс

Хэр хэмжээтэй идэхээ өөрөө шийддэг

Бика (Bika) судалгаагаар ХБНГУ-ын цэцэрлэгийн яслийн бүлэг болон яслид хүүхдүүд өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцад хэр оролцоотой байгааг судалжээ. Энэхүү судалгааны нэг хэсгээс  3 хүртэлх насныхантай ажилладаг багш Бианка Перганде-тэй хийсэн ярилцлагатай танилцана уу.

 

Францын ерөнхийлөгчийн захиалсан судалгаанд хүүхдүүд 13 нас хүртлээ ухаалаг гар утас хэрэглэхгүйг зөвлөжээ

Энэхүү судалгаанд дурдсанаар, хүүхэд 13 нас хүртлээ ухаалаг утас ашиглахгүй байх, 18 нас хүртлээ TikTok, Instagram, Snapchat зэрэг олон нийтийн сүлжээнд нэвтрэхийг хориглох ёстой гэжээ.

 

Цэцэрлэгийн хамт олон өөрийн байгууллагын чанарын үнэлгээг хэрхэн гүйцэтгэх вэ?

Хичээлийн жил төгсгөлдөө ирж, цэцэрлэгүүд бүтэн жилийнхээ ажлыг тухайлбал, бидний явуулсан үйл ажиллагаа хэр зэрэг чанартай байв гэдгээ дүгнэн ярилцаж байгаа болов уу. Иймд чанарын үнэлгээ хэрхэн явагдахыг авч үзье.

 

Багш ажиглалт, баримтжуулалтаа хэрхэн сайжруулах вэ?

Багш хүүхэдтэй ажиллахдаа, өөрөөр хэлбэл өдрийн турш анги дүүрэн хараатай байж, хэдий чинээ мэдрэмжтэй, гярхай байна, төдий чинээ хүүхэд бүрийг сайн таньж мэднэ. Нөгөө талаас байгууллагаас зориуд багш нарын ажиглах, баримтжуулах чадварыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулж байх нь тустай. 

Бага насны хүүхдийг яагаад үнэлэх шаардлагатай вэ?

Бага насны хүүхдийн үнэлгээний зорилго нь багш нэг талаас хүүхэд бүрийн байгаа байдлыг тогтоон, тохирсон дэмжлэг үзүүлж, суралцах, хөгжих хэрэгцээг нь бүрэн хангах, нөгөө талаас сургалтын үйл ажиллагаагаа тодорхой төлөвлөж, агуулга, арга зүйгээ сайжруулан хүүхэд бүрд оновчтойгоор нөлөөлөхөд оршино.

 

Хүүхдийг хэдийд технологитой танилцуулах вэ?

Энэ асуултаар MEST Africa (Африк дахь технологийн бизнес эрхлэгчдийн сургалтын хамгийн том төвүүдийн сүлжээ)-тай Mastercard сан хамтран сургалтад технологийг ашиглах талаар EdTech платформоор явуулдаг шүүмжлэлт яриа хэлэлцүүлгээс нэгэн хэлэлцүүлгийг нийтэллээ.

 

Цифртэй танилцах сонирхолтой дасгалууд

Тоо тоололтой холбогдох ойлголтыг бага насны хүүхдэд олгохдоо багш нар хөгжилтэй, сонирхолтой янз бүрийн арга, хэрэглэгдэхүүн ашигладаг. Таны сургалтын хэрэглэгдэхүүний арвижуулалтад зориулан цифртэй танилцах дасгал, тоглоомын зарим хэрэглэгдэхүүнийг нийтэллээ. 

Ажиглах чадвараа шалгаарай

Багш өдөр бүр хүүхэд бүрийг гярхай ажиглаж, тэдний сонирхол, ахиц, бэрхшээл, зан аашийг тодруулан ажлаа явуулах шаардлагатай. Та дараах зургуудыг ажиглаж, харааны болон ажиглах чадвараа шалгаарай. Зураг тус бүрээс аль болох богино (20 секунд) хугацаанд нуугдсан дүрс буюу ялгааг олохыг хичээгээрэй.

 

Хуудаснууд