Видео

Агаар

Сүхбаатар аймгийн 5 дугаар цэцэрлэгийн багш Ш.Нансалмаа, Бэлтгэл бүлэг
  • Зорилго:
  • Орчиндоо агаар байгааг туршилтаар батлах
  • Агаарын бохирдол болон агаар бохирдоход нөлөөлдөг хүчин зүйлсийн талаарх ойлголтоо илэрхийлэн ярих 

Ноосон утас

Завхан аймгийн Улиастай сумын 1дүгээр цэцэрлэгийн багш С.Юмчмаа, Бэлтгэл бүлэг
  • Зорилго:
  • o   Ноосон утсаар оёдол хийх
  • o   Ямар утсаар, хэрхэн чимэглэхээ өөрөө шийдэж, хийсэн цүнхээ чимэглэх

Усаар наадъя, (байгаль, нийгмийн орчин)

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүргийн 124 дүгээр цэцэрлэгийн багш Г.Хашцэцэг, Бага бүлэг
  • Зорилго:
  • o   Багшийн өгч буй зааварчилгааг ойлгох, биелүүлэх
  • Усыг зөөх, юүлэх

Хуудаснууд