Дуу хөгжим

Гоёо гоёо

Үг: О.Сэрээнэн           Ая: П.Жүрмэд

 

Чигчийн чинээ биш ээ
Чихээ өөрөө угаая
Тиймээ хө аа
Гоёо гоёо гоёо оо

 

Хуруун чинээ биш ээ
Хувцсаа өөрөө угаая
Тиймээ хө аа
Гоёо гоёо гоёо оо

Эрхийн чинээ биш ээ
Ээж аавдаа тусалъя
Тиймээ хө аа
Гоёо гоёо гоёо оо

 

Нийслэлийн 46 дугаар цэцэрлэгийн багш Г.Алтангэрэл