Үзэл баримтлал, бодлого

Сургуулийн өмнөх боловсролын чанар гэж юу вэ?

Сургуулийн өмнөх боловсрол чанартай байна гэдгийг та юу гэж үзэх вэ гэсэн асуултад хүн бүр өөр өөр хариулт өгөх байх. Гэхдээ СӨБ-ын чанарыг хүүхэд болон түүний хөгжлийн онцлог бүхий эрэлт хэрэгцээнээс авч үзэж, дараах зүйлсийг хамруулан ойлгоно.

 

XIX-XXI зуун бүрийн боловсролын онцлог ба өөрчлөлт

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас гаргасан “Суралцахуйн луужин-2030”  хэмээх  баримт бичигт зуун бүрд боловсрол хэрхэн өөрчлөгдөж ирсэн, цаашдаа ямар дүр зурагтай байхыг нийгэм, үйлдвэрлэл, технологийн хөгжилтэй уялдуулан харуулсантай танилцана уу.

 

 

Багшид хэрэгтэй ном

Бид шинэ зуунд боловсролоо хэрхэн өөрчилж сайжруулах, хүүхдийг багаас нь хэрхэн сайн хүн болгон төлөвшүүлэх, тэдний хөгжил төлөвшлийг яаж бодитой үнэлэх, сургуулийн өмнөх боловсролын чанарыг сайжруулах арга зам юу вэ зэрэг олон тулгамдсан асуултад тодорхой хариулт авах боломжтой нэгэн ном шинээр гарсантай танилцана уу.

 

Бид хувийн зохион байгуулалтаа хэрхэн сайжруулах вэ?

Хувийн зохион байгуулалт нь ажил, амьдрал, суралцахуйн бүхий л үйлд хамааралтай. Энд Ёохен Май (Jochen Mai)-н хувийн зохион байгуулалтыг сайжруулахад нөлөөлдөг, ажил, даалгаврын гүйцэтгэлтэй холбогдох практикт өргөн хэрэглэгддэг үр дүнтэй зарим арга, техниктэй танилцана уу.

 

Үнэт зүйл ба чадамж хоорондоо ямар хамааралтай вэ?

Бид үнэт зүйлгүй бол сэтгэлээсээ, зүтгэл чармайлттай ажиллаж, мөн аль нэг асуудал тулгарахад оновчтой, бүтээлчээр шийдэж чадахгүй, зүгээр л автомат машины адил байх болно. Др.Кристиан А.Фишер үнэт зүйл ба чадамжийн хоорондын уялдаа холбоог судлан “Үнэл зүйл бол чадамжийн цөм юм” гэсэн  бүтээлээ хэвлүүлжээ. 

 

Хуудаснууд