Тухайн цэцэрлэг ямар үзэл санаа (ардын сурган хүмүүжүүлэх ухаан, монтессори, рижжио гэх мэт)-г эрхэмлэн ажиллаж байна вэ гэдгээс хамааран цэцэрлэгийн ангиудын тохижилт, тоглоом наадгай, сургалтын хэрэглэгдэхүүн өөр өөр байх нь мэдээж. Гэвч нийтлэг байдлаар анхаарах зарим зүйл бас бий.

Цэцэрлэгийн багш, ажилтнууд бие биеийнхээ таагүй (хөндүүр) зан үйл, харилцааг шууд хэлэхээсээ дөлдөг тал бий. Нэгэн эрхлэгч эл асуудлыг хамт олонтойгоо авч үзэж, практик үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлсэн арга барилаасаа хуваалцсантай танилцана уу.

Ажиглалт, баримтжуулалт нь цэцэрлэг болон багш нарын сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааны үндэс суурь болдог тул багшийн зайлшгүй гүйцэтгэх нэгэн чухал үүрэг юм. Иймд ихэнх улс орон бага насны хүүхдийн сургалтын хөтөлбөртөө ажиглалт, баримтжуулалтыг тусгасан байдаг.

Сургуулийн өмнөх боловсрол чанартай байна гэдгийг та юу гэж үзэх вэ гэсэн асуултад хүн бүр өөр өөр хариулт өгөх байх.

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас “Суралцахуйн луужин-2030” буюу “Ирээдүйн боловсрол ба 2030 оны ур чадвар” гэсэн баримт бичгийг гаргасан байдаг.

Бага насны хүүхдийг үнэлэхдээ юуг анхаарах вэ?

Бага насны хүүхдийн хөгжил төлөвшлийг бодитой үнэлэхийн тулд багш нар бага насныхны хөгжлийн онцлог болон үнэлгээ явуулах үйл явцдаа зарим зүйлийг анхаарна. Багш хүүхэд бүрийг бодитой үнэлснээр тэдэнд тохирсон, оновчтой дэмжлэг үзүүлж чадна.

 

Сургуулийн өмнөх боловсролын чанарт ямар хүчин зүйлс нөлөөлдөг вэ?

Сургуулийн өмнөх боловсролын чанарын үнэлгээнд юуг авч үзэх шаардлагатай, өөрөөр хэлбэл, СӨБ-ын чанар юунаас хамаардаг болохыг тодруулахын тулд зарим улс орны хууль, чанарын стандарт болон судалгааны үр дүнгээс жишээлэн авч үзье.

 

Цифртэй танилцах сонирхолтой дасгалууд

Тоо тоололтой холбогдох ойлголтыг бага насны хүүхдэд олгохдоо багш нар хөгжилтэй, сонирхолтой янз бүрийн арга, хэрэглэгдэхүүн ашигладаг. Таны сургалтын хэрэглэгдэхүүний арвижуулалтад зориулан цифртэй танилцах дасгал, тоглоомын зарим хэрэглэгдэхүүнийг нийтэллээ. 

Эрхэм хэрэглэгч Танаас хүлцэл өчье

Манай вэбсайт нэлээд урт хугацаанд алдаа зааж ажиллахгүй байсанд Эрхэм хэрэглэгч Танаас уучлал хүсье. Бид цаашдаа ийм алдаа гаргахгүйн тулд вэбсайтдаа технологийн шинэчлэл хийхээр зорин ажиллаж байна. Та бүхнээс урьдынх шигээ бидэнтэй хамт байж,  хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.   

 

Хүүхдээ хэрхэн аз жаргалтай болгож өсгөх вэ?

Гэр бүлийн орчин бол бол хүүхдэд байнга, хүчтэй, тасралтгүй нөлөөлж байдаг. Тэгвэл хүүхдийг багаас нь аз жаргалтай болгон өсгөхөд гэр бүл хэрхэн нөлөөлөх вэ? Хүүхдийн сэтгэлзүйч, япон судлаач Масару Ибукагийн  зөвлөгөөг хүргэж байна.

 

Хуудаснууд