Хөгжим

Бага насны хүүхдэд хөгжим заах арга зүй

Бага насны хүүхдийг хөгжим тоглож сургах өөрийн ажлын арга барилаа та бүхэнтэй хуваалцаж байгаадаа таатай байна. Цэцэрлэгийн насны хүүхдийн сонирхол, хэрэгцээнд  тулгуурлан өндөрлөггүй, өндөрлөгтэй хөгжмийн зэмсгийг үйл ажиллагаандаа ашигладаг.