Ногооны зах дээр

Ногооны зах дээр хичээлийн powerpoint хувилбарыг доорхи холбоосон дээр дарж татаж авна уу.

Байгаль нийгэм / Ногооны зах

 

 

 

 

 

 

 

 

Дархан-Уул аймаг, 18 дугаар цэцэрлэгийн арга зүйч Ж. Цэцэгээ
 
pdf: 
https://buuvei.mn/sites/default/files/nogooni_zah_Darhan_18.ppt