Видео

НОХОЙН ЦАМХАГ

Тэмүүлэл баг: 120 дугаар цэцэрлэгийн багш А.Хашцэцэг, Д.Энхжаргал, 71 дүгээр   цэцэрлэгийн багш Ц.Солонго, 39 дүгээр цэцэрлэгийн багш Б.Буджав   Сургалтын чиглэл: Математик  

Хуудаснууд