Видео

МИНИЙ НОХОЙ

“Уран бийр” баг: 42 дугаар цэцэрлэгийн багш В.Энхжаргал, У.Эрдэнэчимэг,   Ч.Эрдэнэтулга, Д.Болортуул   Сургалтын чиглэл: Дүрслэх урлаг  
  • Зорилго:
 

АНЧ НОХОЙ

“Од баг”: 101 дүгээр цэцэрлэгийн багш С.Тунгалаг, Ч.Төгөлдөр, Б.Тунгалаг, Б.Үүрцайх   Сургалтын чиглэл: Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд  
  • Зорилго:
 

Хуудаснууд