Видео

ЗАГАС

“Уран бийр” баг: 42 дугаар цэцэрлэгийн багш В.Энхжаргал, У.Эрдэнэчимэг,   Ч.Эрдэнэтулга, Д.Болортуул   Сургалтын чиглэл: Дүрслэх урлаг  
  • Зорилго:
 

ГАР УТАС

Тэмүүлэл баг: 120 дугаар цэцэрлэгийн багш А.Хашцэцэг, Д.Энхжаргал, 71 дүгээр   цэцэрлэгийн багш Ц.Солонго, 39 дүгээр цэцэрлэгийн багш Б.Буджав   Сургалтын чиглэл: Математик

Хуудаснууд