Агаар

Сүхбаатар аймгийн 5 дугаар цэцэрлэгийн багш Ш.Нансалмаа, Бэлтгэл бүлэг
  • Зорилго:
  • Орчиндоо агаар байгааг туршилтаар батлах
  • Агаарын бохирдол болон агаар бохирдоход нөлөөлдөг хүчин зүйлсийн талаарх ойлголтоо илэрхийлэн ярих