Бороо

Улаанбаатар, Баянгол дүүргийн 96 дугаар цэцэрлэгийн багш Т.Оргил, Бэлтгэл бүлэг
  • Зорилго:
  • Байгалийн дуу чимээг ялгаж сонсох
  • Дууны үгийг тогтоох
  • Хөгжмийг сонсоод аялгуу, хэмнэлд тохируулан үгийг зөв хуваарилан дуулах
  • Хөгжмийн хэмнэлд тохируулан хөдөлгөөн хийж бүжиглэх