Мод, (дүрслэх урлаг)

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн багш Ш.Цогтбаяр, Дунд бүлэг
  • Зорилго:
  • o   Модны навч олон өнгөтэй, янз бүрийн хэлбэртэй  байдгийг мэдэх
  • o   Хэв дардас ашиглан модны навчийг  зурах
  • o   Зурах хэрэглэгдэхүүнээс өөрөө сонгож бүтээл хийх
  • Хэрэглэсэн зүйлсээ хураах