Муур, хулгана, (хөгжим)

Дорноговь аймгийн 9 дүгээр цэцэрлэгийн багш Б.Энхээ, Бэлтгэл бүлэг
  • Зорилго:
  • o Хөгжмийн хэмнэлийг мэдэрч, аяыг зөв хуваарилан дуулах, энгийн хөгжмийн зэмсэг ашиглан хөгжимдөх
  • o Аялгууны хэмнэлд тохируулан муур, хулганы хөдөлгөөн хийх
  • o Хөдөлгөөнийг нэгэн зэрэг