Мөрөөдлийн цэцэрлэг-Төгсгөлийн нэвтрүүлэг

Хүүхдүүд юу сурч мэдсэн, хийж бүтээснээ харуулж, нийт хүүхэд, тэдний эцэг эх, багш, зөвлөх багш нар болон зохион байгуулагчдын төлөөлөл оролцов.