Туулай

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүргийн 64 дүгээр цэцэрлэгийн багш С.Одгэрэл, Бэлтгэл бүлэг
  • Зорилго:
  •  Дуу авианы чанга, сул, хүчийг ялгаж сонсох
  • Энгийн хөгжмийн зэмсгээр аялгууг зэрэг хөгжимдөх, дуулах
  • Хөгжмийн аялгуу, хэмнэлийн дагуу найз нөхөдтэйгээ хамтдаа хөдөлгөөн хийх