Усаар наадъя, (байгаль, нийгмийн орчин)

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүргийн 124 дүгээр цэцэрлэгийн багш Г.Хашцэцэг, Бага бүлэг
  • Зорилго:
  • o   Багшийн өгч буй зааварчилгааг ойлгох, биелүүлэх
  • Усыг зөөх, юүлэх