Цэцэг

Баянхонгор аймгийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн багш Ю.Баянжаргал, Дунд бүлэг Зорилго: o Цэцгийн бүтэц, хэсгүүдийг заана,нэрлэнэ. (иш, навч, дэлбээ) o Цэцгийн хэсгүүдийг (дэлбээ, навчийг) ишинд тогтоож наана. o Цавууны тагийг авна, цавуудна, буцааж таглана. o Бие даан үйлд оролцоно.