Япон улсын сургуулийн өмнөх насныхан

Бага насны хүүхдийн "дууриараа дургих" хугацаа таван нас хүртэл үргэлжилнэ гэж арлын Япон улсын иргэд ярьдаг. Тэгвэл бүгдээрээ Япон улсын сургуулийн өмнө насны боловсролтой танилцацгаая.