“Өнхрүүш” үлгэрийн дууг дуулаарай. Амьтдыг будаарай.

“Өнхрүүш” үлгэрийн дууг дуулаарай. Амьтдыг будаарай.