Наадацгаая, (хөгжим)

Увс аймгийн 5 дугаар цэцэрлэгийн багш Э.Цэрэн, Бэлтгэл бүлэг
  • Зорилго:
  • o Дууг сонсож, хэмнэлийг мэдрэх
  • o Бусадтай хамтдаа хэмнэлийг илэрхийлэх
  • o Хөгжмийн хэмнэлд тохируулан хөдөлгөөн хийх
  • o Дууг хөгжмийн хамсраатай дуулах