Ажиглах чадвараа шалгаарай

Багш өдөр бүр хүүхэд бүрийг гярхай ажиглаж, тэдний сонирхол, ахиц, бэрхшээл, зан аашийг тодруулан ажлаа явуулах шаардлагатай. Та дараах зургуудыг ажиглаж, харааны болон ажиглах чадвараа шалгаарай. Зураг тус бүрээс аль болох богино (20 секунд) хугацаанд нуугдсан дүрс буюу ялгааг олохыг хичээгээрэй.

 

Бусдаасаа ялгаатай нэг лууванг олоорой.

Эх сурвалж: https://news.mn/r/2713125/

 

Шар машин хаана байна вэ?

Эх сурвалж: https://news.mn/r/2713125/

 

Ойгоос буга олж харна уу.

 

Эх сурвалж: https://news.mn/r/2713125/

 

Зургаас 10 дэгдээхий олж хараарай.

Эх сурвалж:https://news.mn/r/2713125/

 

Ойгоос буга олж харна уу.

 

Эх сурвалж: https://news.mn/r/2713125/

 

Хонин дунд ямар амьтан байна вэ?

 

Эх сурвалж: https://news.xopom.com/351960/

 

Аль нь лам гөрөөс вэ?

Эх сурвалж: https://news.xopom.com/351960/

 

Модон дунд ямар амьтан байна вэ?

Эх сурвалж: saak.mn

 

Гурван ялгааг олоорой.

Эх сурвалж: https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/spot-3-differences-between-the-school-race-pictures-in-18-seconds-1707568023-1

 

Гурван ялгааг олоорой.

Эх сурвалж: https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/spot-the-difference-can-you...

 

 

Админ