Бээлийн хүүхэлдэй хийх арга

Бээлийн хүүхэлдэй нь хатуу толгой, хүзүүнд бэхлэгдсэн хувцас буюу бээлийнээс бүрдэнэ. Хүүхэлдэйн толгойг ихэвчлэн шуумалдан хийх бөгөөд хэмжээ нь 8-10 см байна. Их биеийг хүүхэлдэйчний гар (алга)  бүтээж өгнө.