Жигнэмэгийг тоолж, тохирох цифртэй зураасаар холбоорой.

Жигнэмэгийг тоолж, тохирох цифртэй зураасаар холбоорой.