тохирох цифртэй нь эвлүүлээрэй

Гурилан бүтээгдэхүүнийг тус тусад нь мөн цифрүүдийг салгаж хайчилна. Хайчилсан хэсгүүд дээрх боовыг тоолж, тохирох цифртэй нь эвлүүлээрэй.