Түүх, үйл явдал

"СӨБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэхэд юуг анхаарах вэ?

“Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр” батлагдан гарч, 2015-2016 оны хичээлийн жилээс улсын хэмжээний нийт цэцэрлэгт хэрэгжинэ. Үүний бэлтгэл ажлын хүрээнд 2015 оны 8 дугаар сарын 3-6-ны өдрүүдэд аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газар, Боловсролын хэлтсийн СӨБ-ын мэргэжилтнүүдийн сургалт-семинар нийслэлд боллоо.

Хуудаснууд