Аав ээжтэйгээ хамтран машин бүтээгээрэй.

Аав ээжтэйгээ хамтран машин бүтээгээрэй.