Хувцаснуудыг хайчилж аваад охин, хүү хоёрыг хувцаслаарай.

Хувцаснуудыг хайчилж аваад охин, хүү хоёрыг хувцаслаарай.