Шаазгай хүү

(Монгол ардын үлгэр)

 

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 42 дугаар цэцэрлэгийн багш Ч.Эрдэнэтулга

4-5 настнуудад