Ижил малгайг олж заагаарай. Зураасаар холбож зурсан ч болно.