“Болно” гэвэл V, “болохгүй” гэвэл Х тэмдэг тавиарай.

“Болно” гэвэл V, “болохгүй” гэвэл Х тэмдэг тавиарай. Яагаад “болно”, “болохгүй”-г тайлбарлаарай.