Энгийн хэрэглэгдэхүүнээр хүүхдийн хөдөлгөөнийг дэмжих нь

Багш анги танхимд байдаг эд зүйл, энгийн хэрэгсэл (сандал, вандан, матрас, бөмбөг, цагираг, гарын доорх материал гэх мэт) ашиглан хүүхдийг идэвхтэй хөдөлгөөнд байлгаж болно. Ийм хэрэглэгдэхүүнээр хүүхдийн бие (том булчингуудын)-ийн хөдөлгөөнийг дэмжиж буй зарим дасгал, тоглоомуудтай танилцана уу. Та мөн өөрийнхөө бүтээлч санааг ганц ч гэлтгүй бидэнд  info.buuvei@gmail.com хаягаар ирүүлээрэй. Бид Таны туршлагыг бусдад түгээх болно.

Эх сурвалж: https://i.pinimg.com/originals/5f/fd/c3/5ffdc3419342ae3757489e75c7a92d9d.jpg

 

Эх сурвалж: https://www.pinterest.com/jufkristinaw/

 

Эх сурвалж: https://www.pinterest.com/pin/573927546254714004/

 

Эх сурвалж: http://www.brilliantbeginningspreschool.net/2010/02/penguin-waddle-race/

 

 

Эх сурвалж: https://www.coffeecupsandcrayons.com/abc-ice-cream-gross-motor-game/

 

Эх сурвалж: https://i.pinimg.com/originals/71/cba/71cba7486acab7e6486c4c1388a28b92.jpg\

 

Эх сурвалж: https://i.pinimg.com/originals/36/4/cf/364dcfcc7d64d8c08071653a9de8c463.jpg

 

Эх сурвалж: https://koitatiekana.wordpress.com

 

Эх сурвалж: https://www.pinterest.com/pin/575757133598344638/

 

Эх сурвалж: http://laclasedemiren.blogspot.com/2017/11/paneles-de-psicomotricidad-lateralidad.html

 

Эх сурвалж: https://i.pinimg.com/originals/ff/da/9e/ffda9ed5388a393b90a355f4e6a6a669.jpg

 

Эх сурвалж: https://www.pinterest.com/pin/14918242496737725/

 

Эх сурвалж: https://www.google.de/search?tbm=isch&q=kinderturnen+bewegungslandschaften&cad=h#imgrc=qwW5B702FLe6gM

 

Эх сурвалж: https://i.pinimg.com/originals/a9/8/88/a9848832f4ee97f47220b4d8acb8e628.jpg

 

Эх сурвалж: https://www.pinterest.com/pin/302163456235273336/

 

Эх сурвалж: https://www.pinterest.com/pin/566398090620353232/

 

Эх сурвалж: https://www.pinterest.com/pin/466967055107071190/activity/tried

 

Эх сурвалж: https://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=17287

 

Эх сурвалж: https://www.pictadesk.com/post/BnJpilKBmyU

 

Эх сурвалж: https://i.pinimg.com/originals/ac/79/e2/ac79e2e41a20fcfce580fe15e308017c.jpg

 

Эх сурвалж: https://www.instagram.com/p/BfquER9gsna/?taken-by=madame_hasehase

 

Эх сурвалж: https://www.tsv-koengen.de/fileadmin/user_upload/dateien/KiSS/Aufbauten/k-20130226_135528.jpg

 

Эх сурвалж: https://www.pinterest.de/pin/602145412649733369/

 

Эх сурвалж: http://www.sc-niederzissen.de/kinderturnen.html

 

Эх сурвалж: https://www.google.de/search?tbm=isch&q=kinderturnen+bewegungslandschaften&cad=h#imgrc=o_EHJhdFKL6aLM:

 

Эх сурвалж: http://www.schule-muenchwilen.ch/xml_1/internet/de/application/d14/d188/d630/d1134/d674/d1326/f1346.cfm

 

Эх сурвалж: http://www.djkwiking.com/abteilungen/turnen/

 

Эх сурвалж:  google.de

 

Эх сурвалж:  https://www.pinterest.com/pin/479211216581785004/

 

Эх сурвалж: https://www.tuskometarsten.de/238.html

 

П.Жаргал