Сургалтын Хөтөлбөр

Бид хүүхдүүдтэйгээ хамт “Байгаль, нийгмийн орчин”-ы агуулгын хүрээнд янз бүрийн энгийн туршилт хийж байна.

Манай цэцэрлэг Ардын сурган хүмүүжүүлэх ухаанд суурилан хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх үзэл баримтлалаа боловсруулсан.

 

Зорилго:

Дугуй дүрсийг таних, бүтээх, өнгө ялгах, бүтээлчээр ажиллах

Хэрэглэгдэхүүн:  Ундааны савны өнгө өнгийн бөглөө, амьтан ба эд зүйлсийн зураг

Цаасан аяга бол олдомжтой, харьцангуй хямд. Манай ангийн хүүхдүүд цаасан аягыг голдуу өрж байгуулах тоглоом болгон ашигладаг.

Монгол гэртэй танилцах явцад хүүхэд өнгө, хэлбэр дүрсийг ялгах, орон зайг баримжаалах, шинэ үгс мэдэж авах зэрэг олон үйл гүйцэтгэж болно.

Хуудаснууд