Байгаль, нийгэм

Бидний загас сэлж байна

Бид хүүхдүүдтэйгээ хамт “Байгаль, нийгмийн орчин”-ы агуулгын хүрээнд янз бүрийн энгийн туршилт хийж байна. Туршилт хийх нь хүүхдэд сонирхолтойн дээр санамсаргүй үр дүнд нь баясаж, тэдний юмс, үзэгдлийн учрыг олох, өөрөөр хэлбэл суралцах сэдэв тэмүүлэлд сайнаар нөлөөлдөг.

 

Хог хаягдал

   Сэтгэл өөдрөг, бие эрүүл байхын нэг үндэс нь бидний орчин тойрон цэвэр сайхан байх. Үүнд хүүхэд багачуудаас эхлэн хүн бүрийн оролцоо чухал. Тэр тусмаа томчуудын үлгэр дуурайл бага балчруудад шийдвэрлэх нөлөөтэй.