Видео

Усаар наадъя, (байгаль, нийгмийн орчин)

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүргийн 124 дүгээр цэцэрлэгийн багш Г.Хашцэцэг, Бага бүлэг
  • Зорилго:
  • o   Багшийн өгч буй зааварчилгааг ойлгох, биелүүлэх
  • Усыг зөөх, юүлэх

Мод, (дүрслэх урлаг)

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн багш Ш.Цогтбаяр, Дунд бүлэг
  • Зорилго:
  • o   Модны навч олон өнгөтэй, янз бүрийн хэлбэртэй  байдгийг мэдэх
  • o   Хэв дардас ашиглан модны навчийг  зурах

Цэцэг

Баянхонгор аймгийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн багш Ю.Баянжаргал, Дунд бүлэг Зорилго: o Цэцгийн бүтэц, хэсгүүдийг заана,нэрлэнэ. (иш, навч, дэлбээ) o Цэцгийн хэсгүүдийг (дэлбээ, навчийг) ишинд тогтоож наана.  

Хуудаснууд