Видео

Туулай

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүргийн 64 дүгээр цэцэрлэгийн багш С.Одгэрэл, Бэлтгэл бүлэг
  • Зорилго:
  •  Дуу авианы чанга, сул, хүчийг ялгаж сонсох
  • Энгийн хөгжмийн зэмсгээр аялгууг зэрэг хөгжимдөх, дуул

3 Тооройн байшин

Ховд аймгийн Чандмань сумын цэцэрлэгийн багш М.Өлзийсайхан, Бэлтгэл бүлэг
  • Зорилго:
  • Хөгжмийг сонсоод "3 тооройн байшин "дууны үгийг зөв хуваарилан дуулах
  • Дууны ая, хэмнэлд тохируулан хамтдаа хөдөлгөөн хийх, бүжиглэх

Бороо

Улаанбаатар, Баянгол дүүргийн 96 дугаар цэцэрлэгийн багш Т.Оргил, Бэлтгэл бүлэг
  • Зорилго:
  • Байгалийн дуу чимээг ялгаж сонсох
  • Дууны үгийг тогтоох
  • Хөгжмийг сонсоод аялгуу, хэмнэлд тохируулан үгийг зөв хуваарилан дуулах

Хуудаснууд