Хүүхдийг хувцаслая

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүргийн 186 дугаар цэцэрлэгийн багш Ч.Өлзийцэцэг (Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд)
  • Зорилго:
  • o Зураасны дагуу хайчлах
  • o Хувцсыг хүүхдийн дүрсний зохих хэсэгт нь наах, өнгийг зөв нэрлэх
  • o Өөрийн хийсэн бүтээлээрээ бахархах
  •