Хөөс

Орхон аймгийн 1 дүгээр цэцэрлэгийн багш Д.Рагчаа, Бэлтгэл бүлэг
  • Зорилго:
  • o Хөөс үүсгэх аргыг мэдэх
  • o Хөөс үүсгэх
  • o Хамтарч тоглох