Салхин сэнс

Хэрэглэх зүйлс

  •     цаасан таваг
  •     усан будаг
  •     харандаа
  •     шугам
  •     хайч
  •     нарийхан савх мод
  •     кноп
     

Хийх аргачлал

    Цаасан тавгаа доош харуулж, ёроолыг нь

    усан будгаар будаж чимэглэнэ.

    Мөн стикерээр чимэглэж болно.

 

 

 

 

    Будахаасаа өмнө харандаагаар зурагт

    үзүүлсэн шиг шугам татаад тавагны дунд

    талд нүх гаргаж цоолно.

 

 

 

 

    Тавагны ёроолыг доош хонхойлгож, ирмэгийг

    нь дээш нугалаад, зурагт үзүүлсэн шиг хайчилна.

 

 

 

 

 

   

    Дараа нь хайчилсан хэсгүүдээ дээш нугална.

    Нугалсан талууд нь тэгш хэмтэй байна.

 

 

 

 

    Нугалж дуусаад нарийхан савх

    модонд кнопоор тогтооно.

 

 

 

 

 

www.kikisweb.de

Б.Эрдэнэ