Тоглоомоо тогтооё

Би бага бүлэгтэй. Сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ханын самбарт байрлуулж өгсөн нь зай эзлэхгүй, хүүхдүүд суугаад тоглоход тохиромжтой. Дүрсүүдийг зангуугаар тогтоосноос соронзон жижиг хавтангуудаар тогтоох нь илүү хэрэглээ сайтай байдаг. 

 

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 2 дугаар                                                                   цэцэрлэгийн багш А.Эрдэнэчимэг