Чийрэгжүүлэлтийн гишгүүр

Цэцэрлэгийн багш, ажилтнууд чийрэгжүүлэлтийн гишгүүрийг товч, бөглөө, даавуу, мяндсан тор, олс, шүр зэрэг янз бүрийн гарын доорх материал ашиглан хийж, хүүхэд бүрийг эрүүлжүүлж чийрэгжүүлэх үйл ажиллагаандаа хэрэглэж байна. Энд зарим жишээг харууллаа.

Сонгинохайрхан дүүргийн 99 дүгээр цэцэрлэг

 

Дорнод аймгийн 4 дүгээр цэцэрлэг

 

Хэнтий аймгийн 4 дүгээр цэцэрлэг

 

Дорнод аймгийн 2 дугаар цэцэрлэг