Оноож ижилсүүлэх дасгал даалгаврууд

Хүүхэд дугуй, дөрвөлжин, гурвалжин дүрс, савх, хавчаар, эвлүүлж угсардаг тоглоом, байгалийн материал зэрэг гарын доорх материал ашиглан өнгө, хэлбэр дүрс, тоо, хэмжээгээр нь оноож  ижилсүүлэн тоглох зарим жишээг харууллаа. Энэ нь хүүхдийн математикийн энгийн ойлголтыг гүнзгийрүүлэхийн зэрэгцээ гар, хурууны хөдөлгөөний эвслийг сайжруулахад тустай. Та бүхэн энэхүү дасгал, даалгаврууд болон өмнө нийтэлсэн материалуудыг бүтээлчээр ашигласан, мөн шинээр санаачилсан жишээ даалгавраа info.buuvei@gmail.com хаягаар ирүүлээрэй. Бид сайтдаа нийтэлж, нийтийн хүртээл болгох болно.

 

Эх сурвалж: https://www.instagram.com/p/Bf5fcnkAlqV/

 

Эх сурвалж: https://www.pinterest.com/pin/379146862377136803/

 

Эх сурвалж: http://canvecereninaktiviteleri.blogspot.com/2015/02/renk-eslestirme.html?m=1

 

Эх сурвалж: https://www.eltern.de/kleinkind/entwicklung/entwicklungsschritte/10-tolle-ideen-wie-dein-kind-die-farben-lernt

Эх сурвалж: https://i.pinimg.com/originals/50/b7/b2/50b7b2c1848a537c5c56161741d65b88.jpg

 

Эх сурвалж: https://www.pinterest.com/pin/495536765234242188/

 

Эх сурвалж: https://i.pinimg.com/originals/4a/58/02/4a5802fc33020c2c804b3477b15eb435.jpg

 

Эх сурвалж: https://www.instagram.com/p/BnlNsCNgCd_/

 

Эх сурвалж: https://i.pinimg.com/originals/05/ac/68/05ac6888ceeb37df374e1e709d3cff20.jpg

 

Эх сурвалж: https://www.neuesspielzeug.site/explore-amanda-stombaughs-photos-on-photobucket/

 

Эх сурвалж: https://www.pinterest.com/pin/688698967994216118/

 

Эх сурвалж: https://i.pinimg.com/originals/04/fb/ac/04fbacc59536cbd7fc06147dcffd0421...

 

Эх сурвалж: https://drive.google.com/file/d/0Bzjg-fJVa2y7akZTY0djb0U3clU/view

 

Эх сурвалж: https://www.instagram.com/p/Bjsb-65nqvE/

 

Эх сурвалж: http://bildung.tk/mit-der-natur-zahlen-kinder-inspirieren-gespielt-lernen-in/

 

Эх сурвалж: https://naturebitephoto.site/nur-ein-bild-aber-eine-schone-demonstration-der-kraft-loser-teile-besonders-lieben-die-filz-arbeitsmatten/

 

Эх сурвалж: http://thrivingchildcare.com/

 

Эх сурвалж: http://storyforkidsapp.blogspot.com/2016/06/blog-post_94.html?m=1

 

Эх сурвалж: https://lywstore.com/mathematikzentren-fur-den-beginn-des-jahres-freebie-enthalten-3/

 

Эх сурвалж: https://escuelaconvida.blogspot.com/2017/11/repasando-abn.html?m=1

 

Эх сурвалж: https://frugalfun4boys.com/two-preschool-math-activities-with-duplo-legos/

 

Эх сурвалж: https://www.inliebemami.de/

 

Эх сурвалж: https://nouw.com/pyssellandet/paskmatematik-23758006

 

Эх сурвалж: https://www.pinterest.com/pin/384424518189133226/

 

Н.Норжхорлоо