“Морь уралдуулах”

Тоглоомын зорилго

Ø  Шагайны 4 талыг мэдэж нэрлэх

Ø  Шагай орхиход яагаад олбог дэвсдэгийг тайлбарлах

Ø  Өөрийн уралдуулах морио сонгох

Ø  Уралдааны замыг дан мориор өрөх

Ø  Морь буусан шагайг тоолоод, тоогоор нь өөрийн морийг урагшлуулах

Ø  Ээлжээ хүлээж тоглох

Хэрэглэгдэхүүн

Ø  Олбог

Ø  Шагай

Тоглоомын аргачлал

1.    Хүүхдүүдийг  “Морь уралдуулах” тоглоомд урина. /Зураг 1/

            2.   Эхний  хүүхэд олбогоо авч ирж дэлгэнэ. /Зураг 2/

 3.  Дараагийн  хүүхэд ууттай шагайгаа авч ирнэ.  /Зураг 3/

          4. Шагайг уутнаас гаргана.  /Зураг 4/

5. Хүүхдүүд өөрийн морио сонгож авна.    /Зураг 5/

  

        6. Орхих дөрвөн шагайгаа тоолж авна.   /Зураг 6/

      7. Хүүхдүүд уралдааны замаа дан мориор цувуулан өрж бэлтгэнэ.   /Зураг 7/

      8. Уралдааны морьд гарах гараа                                         

     9. Цувааны төгсгөлд хоёр шагай зэрэгцүүлэн хөндлөн байрлуулж, түүн дээрээ нэг шагай давхарлаж тавиад морины барианы газрыг тэмдэглэнэ.   /Зураг 9/

    10. Хүүхдүүд уралдахаар сонгож авсан морио замын эхний шагайтай зэрэгцүүлэн байрлуулж уралдахад бэлтгэнэ.                    /Зураг 10/

     11. Тоглоомыг эхэлж, дөрвөн шагайг орхихдоо  “Морь буугаарай, молор  эрдэнэ болоорой” гэж хүслээ шивнэн хэлнэ. /Зураг 11/

   12.  Шагайг орхиод хэдэн морь буусныг тоолно. /Зураг 12/

   13. Морь буусан шагайны тоогоор өөрийн морийг урагш ахиулна. /Зураг 13/

                                                       

   14. Ийнхүү хүүхдүүд ээлжлэн тоглоно.                  /Зураг 14/

  15. Морь буусан шагай хэд байгааг тоолно.   /Зураг 15/

16. Морь буусан шагайны тоогоор өөрийн морийг урагшлуулна.  /Зураг 16/

17. Барианд эхлэн орсон “Морь” түрүүлнэ.  /Зураг 17/

18.Түрүүлсэн найздаа баяр хүргэнэ.  /Зураг 18/

19. Шагайгаа уутанд хийнэ.   /Зураг 19/

19. Шагайгаа байранд нь хураана.   /Зураг19/

20. Олбогоо байранд нь хураана.  /Зураг 20/

Үйлийг гүйцэтгэх түвшин

1.    Багшийн үйлдлийг анхааралтай харж дуурайн гүйцэтгэх

2.    Багшийн дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэх

3.    Бие даан өөрөө гүйцэтгэх

 

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч Б.Оюунгэрэл