Хэлбэр дүрстэй танилцуулах тоглоом, дасгалууд

Өнгийн цаас, бөглөө, савх, барьж байгуулах материал зэрэг гарын доорх материал ашиглан хүүхдийг энгийн аргаар хэлбэр дүрстэй танилцуулах зарим тоглоом, дасгалын жишээг энд харууллаа. Та бүхэн эдгээрийг туршиж үзэхийн зэрэгцээ баяжуулан ажиллана уу.

Эх сурвалж: https://i.pinimg.com/originals/53/7a/c3/537ac3a1022832e9a83e6fb22cf7413b.jpg

 

Эх сурвалж:  https://i.pinimg.com/originals/27/94/0d/27940dd02d9ac536a485adb1bceff868.jpg

 

Эх сурвалж:  https://www.pinterest.com/pin/808888783045586075/activity/tried

 

Эх сурвалж:  https://mkskimgmodrykonik.vshcdn.net/NJKBHT3uo0e_s1600x1600.jpg

 

Эх сурвалж: https://i.pinimg.com/originals/2e/85/08/2e85087ed332eba999d285d2a0d64b80...

 

Эх сурвалж:  https://i.pinimg.com/originals/be/7/40/be7240a4f9a5b8231034841734ee733a.jpg

 

Эх сурвалж:  https://www.learning4kids.net/2015/09/20/hands-on-learning-shapes-activities/

 

Эх сурвалж:  https://alunoon.com.br/infantil/atividades2.php?i=26639

 

Эх сурвалж:  https://www.pinterest.com/pin/845058317551022760/

 

Эх сурвалж:  http://www.bloggen.be/dorne2k/archief.php?ID=2112032

 

 

Эх сурвалж:  https://www.pinterest.com/pin/310396599315345256/

 

Эх сурвалж:  http://diyprojekt.com/die-montessori-methode-wurde-von-der-arztin-und-padagogin-maria-montessori-idealisiert-und/

 

Эх сурвалж:  https://www.pinterest.com/pin/219057969359765200/

 

Эх сурвалж:  https://www.pinterest.com/pin/306455949640614282/

 

Эх сурвалж:  https://www.pinterest.com/pin/329536897729482764/

 

Эх сурвалж:  https://www.pinterest.com/pin/295548794292925291/

 

Эх сурвалж:  https://www.pinterest.com/pin/576179346072223339/

 

 

Эх сурвалж:   https://www.pinterest.com/pin/403775922838004267/

 

Эх сурвалж:  https://www.pinterest.com/pin/536069161887555386/?utm_campaign=rtpinrecs&e_t=00b642e087054a169f22f6e435f806bc&utm_content=536069161887555386&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004

 

Эх сурвалж:  https://i.pinimg.com/originals/49/e0/93/49e093c302911fa04cfeaae6b9d88565.jpg

 

 

 

Эх сурвалж:  https://www.pinterest.com/pin/240168592608294734/

 

Эх сурвалж:  https://www.pinterest.com/pin/480688960224936995/

 

Эх сурвалж:  http://peekaboomakelearnsewanddo.blogspot.com/2014/03/2d-shapes-game.html

 

Эх сурвалж:   https://www.pinterest.com/pin/346847608782564120/

 

Эх сурвалж:  https://www.cabaneaidees.com/des-vehicules-en-papier-puzzle-tangram/

 

Эх сурвалж:  http://www.ecole-privee-romille.net/2014/03/03/robots-en-geometrie-ce1ce2/

 

Эх сурвалж:  http://mcartroom.blogspot.com/2014/09/geometric-robots-art-lesson.html

 

Эх сурвалж:  https://www.teacherspayteachers.com/Product/Quadrilateral-Robots-Great-Project-Based-Learning-Math-Activity-PBL-1037096

 

Эх сурвалж:  http://bigbigbigthings.com/2011/11/kids-rule-at-art/

 

П.Жаргал