Сайн муу үйл

“Сайн” үйл хийж байгаа хүүхдийг V, “муу” үйл хийж байгаа хүүхдийг Х –ээр тэмдэглээрэй. Яагаад “сайн”, “муу” байгааг тайлбарлаарай.